اصول طراحی پروژه

گاهی اوقات طراحی تا حد ترسیم نقشه و انجام محاسبات تقلیل داده می شود . اگرچه انجام محاسبات و ترسیم نقشه ها هر یک نیازمند دانش و مهارت ویژه ای است و فراگرفتن آنها تلاش و ممارست فراوان می طلبد . در این فرایند که در آن نوعی تفکر مبتنی بر تحلیلی و خلاقیت هست . به زبان ساده هر طراحی در مواجه با یک پروژه با انبوهی از عواملی به شرح ذیل روبرو می شود که باید بین آنها توازنی به وجود آورد تا جایگاه هریک به درستی حفظ شود .

 • شرایط اقلیمی
 • بافت اجتماعی
 • دوام و پایداری
 • صرفه ی اقتصادی
 • سهولت تعمیر و نگهداری
 • چگونگی امکان توسعه
 • کاهش مصرف انرژی
 • امکان استفاده از انرژی های تجدید پذیر
 • مقررات ساخت و ساز
 • رعایت استانداردها
 • انطباق تاسیسات مکانیکی با طرح معماری
 • روزآمدی تجهیزات
 • سیستم های منتخب

اصولا کسانی که پیش از نظریه پردازی و طراحی از نزدیک با معضلات و مشکلات ا جرایی دست و پنجه نرم کرده اند و به موازات آن دانش کافی اندوخته اند ، طراحان خوش فکرتری می شوند و برعکس ، جوانانی که از همان ابتدا ، فعالیت های خود را با طراحی شروع می کنند و در عین حال در تماس با فعالیت های اجرایی قرار نمی گیرند دچار نوعی از هم گسیختگی فکری می شوند که نتیجه آن ایجاد فاصله ای زیاد بین طرح و نظر آنها با امکانات و محدودیت ها در عمل است .

در روند طراحی تاسیسات مکانیک ساختمان بعد از تعیین کاربری پروژه و تعامل با بخش معماری که بر اهداف کلی پروژه اشراف دارد و بعد از درک متقابل بین معماری و مکانیک و حاصل شدن زبان مشترک می توان پروژه ای را بنا نهاد که علاوه بر پیاده شدن ایده طراحی و معماری می توان تاسیسات مطلوبی را براساس معماری خلق کرد .

روندی که این مجموعه جهت پیاده سازی هرچه بهتر طراحی تاسیسات پروژه ها دنبال می کند به شرح ذیل است :

 • تهیه گزارش فاز یک
 • محاسبات بار و انتخاب تجهیزات مولد
 • انتخاب تجهیزات انتقال و توزیع
 • آب و فاضلاب
 • طراحی اماکن و تجهیزات خاص
 • تنظیم شرایط محیطی به کمک تاسیسات مکانیکی
 • صدا

تخمین بارهای گرمایی و سرمایی براساس شهر