فعالیت 17 ساله ما در تاسیسات پروژه های ساختمانی، صنعتی و با توجه به کمبود اطلاعاتی که کارفرمایان محترم در نقشه های تاسیسات داشتند ما بران شدیم که تجربه خود را در مدل سازی اطلاعات ساختمان پیاده کنیم تا اولا جلوی ضرر و زیان هنگفت مالی را بگیریم و ثانیا می توانیم قبل از اجرای تاسیسات مکانیکال و الکتریکال کارفرمایان محترم را از مشکلات پروژه مطلع کنیم ماموریت ما اجرای ایده ها و راه حل های برجسته طراحی برای هر پروژه ای است که روی آن کار می کنیم… در طول این فرآیند، دستورالعمل های مشتری، امکانات فنی و همچنین مسائل زیست محیطی را به دقت ترکیب می کنیم و راه حل های مهندسی جهت طراحی و مدلسازی که ما ارائه می دهیم معمولاً پس از یک فرآیند مشترک متولد می شوند.