پیشگیری از مشکلات رایج در توزیع آب برج خنک کننده

پیشگیری از مشکلات رایج در توزیع آب برج خنک کننده

بخش اول تصمیم های اتخاذشده در انتخاب و سایزینگ اجزاء سیستم توزیع آب برج خنک کننده در مرحله طراحی، تأثیر مستقیمی بر عملکرد کل سیستم آب برج خنک کننده دارد. توجه کافی به اصول حاکم می تواند به بهبود راندمان سیستم کمک کند.در این مقاله قصد داریم به برخی از ... اطلاعات بیشتر
پیاده سازی فناوری اطلاعات - انتخاب یا ضرورت

پیاده سازی فناوری اطلاعات ، ضرورت یا انتخاب

مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)   با توجه به افزایش هزینه‌های جاری و کمبود پروژه‌ها و حتی کاهش پرداخت‌ها از جانب کارفرماهای محترم، آیا جایی برای هزینه کردن برای فرآیندهای نو و تجهیز به تکنولوژی‌هایی مانند مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) محلی از اعراب دارد یا نه؟ اصولاً چرا وقتی ... اطلاعات بیشتر