جانمایی تجهیزات در موتورخانه - دیگ آبگرم

جانمایی تجهیزات در موتورخانه – دیگ آبگرم

براي عملکرد مناسب بويلرها و تجهيزات وابسته بايد فضاي کافي را در موتورخانه به آن اختصاص داد. اين فضا بايد به حدي باشد تا اپراتور دسترسي راحتي به تمام گيج ها، سطح بويلر، لوله ها، دودکش، اکونومايزر، شير فلکه ها، بويلر و تجهيزات داشته باشد. همچنين در زمان تعمير و ... اطلاعات بیشتر