درباره ما

_

فعالیت 12 ساله ما در تاسیسات پروژه های ساختمانی، صنعتی و با توجه به کمبود اطلاعاتی که کارفرمایان محترم در نقشه های تاسیسات داشتند ما بران شدیم که تجربه خود را در مدل سازی اطلاعات ساختمان پیاده کنیم تا اولا جلوی ضرر و زیان هنگفت مالی را بگیریم و ثانیا بتوانیم قبل از اجرای تاسیسات مکانیکال و الکتریکال کارفرمایان محترم را از مشکلات پروژه مطلع کنیم.

اما دیگر صحبت در مورد خودمان کافی است – بگذارید در مورد شما صحبت کنیم. شما کارفرمای محترم می توانید پروژه خود را قبل از شروع کامل بررسی کنید اطلاعات کافی و کاملی درباره هزینه کرد، تداخلات، نقشه های اجرایی، برنامه زمانبندی ساخت و حتی واقعیت مجازی پروژه خود را ملاحضه فرمایید.

سازه99998متر مربع
معماری40000متر مربع
مکانیکال600000متر مربع
الکتریکال80000+متر مربع
صنعتی60000متر مربع
موتور خانه9998متر مربع

ما اجتماعی هستیم