خدماتی که در مرحله طراحی ارائه می دهیم

MTO

1. متره و براورد

_

اطلاعاتی که جهت میزان مصالح مصرفی در طول پروژه استفاده خواهد شد توسط مدیر بخش طراحی مورد تایید نهایی قرار می گیرد و منتشر می شود . این اطلاعات به منظور برگزاری مناقصه، متره و برآورد، طراحی های ثانویه توسط پیمانکار مورد استفاده قرار میگیرد.

2. تشخیص نقاط برخورد و تداخل

_

بسیاری از نرم افزارهای سازگار با BIM توانایی شناسایی نقاط تداخل را دارند. این نرم افزارها می‌توانند برخوردهایی که  عموما بین سازه و سایر المان های ساختمان اتفاق می افتد را شناسایی و اعلام کنند. این نرم افزارها میبایست به عنوان بخشی از فرآیند تضمین کیفیت و نه بخشی از طراحی درنظر گرفته شوند.

CLASH DETECTION
Energy sustainability

3. ارزیابی پایداری ساختمان

_

در این مرحله، ساختمان با استانداردهای انرژی ساختمان مطابقت داده میشود. این تطابق شامل مصالح، روش اجرا و سایر فرآیند های مرتبط می‌باشد. ارزیابی پایداری ساختمان میتواند برای چهار مرحله  برنامه ریزی، طراحی، ساخت  و بهره برداری انجام پذیرد. این ارزیابی هنگامیکه در مرحله برنامه ریزی و طراحی انجام شود بیشترین آورده را برای پروژه به همراه دارد و  عملکرد ساختمان نیز بدین واسطه بهبود خواهد یافت .

4. تولید نقشه های دو بعدی و سه بعدی

_

تهیه نقشه‌های شاپ در سطوح مختلف و تهیه ریز نقشه‌های اجرایی توسط خود نرم افزار و با دقت بسیار بالایی انجام میشود و حتی میتواند خروجی مستقیم جهت اجرای پروژه ارایه داد .

2D , 3D
COMPLY

5. مطابقت با استاندارد ها

_

در این مرحله مطابقت مشخصات و اجزای مکانیکال و الکتریکال با استانداردهای مختلف سنجیده میشود. با توجه به این امر میتوان علاوه بر اطمینان از کارایی ، ساختمان را با استانداردهای سایر کشورها برای شرایط خاص ارزیابی کرد. هر چند در طی مراحل طراحی بصورت خودکار تطابق با استانداردهای تعیین شده کنترل میشوند، اما این مرحله به اطمینان مضاعف از طراحی انجام شده کمک شایانی میکند.